Помощ

Синхронизация на продукти в онлайн магазина

Синхронизацията на продукти прави възможно оеднаквяването на конкретни данни за артикулите във Вашия магазин с подавани такива от външен файл или фийд.

Благодарение на опцията за синхронизация на продукти, бихте могли да актуализирате информация за цена и количество на продукта, дали продукта е нов, скрит или в промоция.

За да може да се открие кои продукти от файла на кои продукти в магазина съответстват, се използва ключово поле, по което се сравняват стоките. Най-често това е каталожният номер на артикула. Продукти от файла с ключово поле, което не е открито в магазина, се приемат за нови продукти и могат да бъдат добавени. Продукти от файла с ключово поле, съвпадащо с това на продукт от магазина, биха могли да бъдат редактирани. Продукти в магазина, които не са намерени във файла, могат да се игнорират, преместят или премахнат.

Синхронизация можете да направите от 3 типа (формата) файлове или фийдове. Тя се случва в две фази - подготвителна и същинска синхронизация. Подготвителният етап варира спрямо типа на файла, чрез който ще извършвате синхронизацията. 
Самата синхронизация или последната стъпка е идентична за всеки един от възможните формати. 


Избор на тип синхронизация и подготовка на процеса.


Синхронизация от Excel файл

Тази синхронизация Ви позволява да редактирате цени и наличности, както и да добавяте нови продукти, ако те липсват в магазина от информация, подадена в Excel файл.

Стандартните формати на Еxcel са xls и xlsx, в зависимост от версията на софтуера, с която разполагате. За да стартирате, натиснете Продължи.

Следва да изберете файл от своя компютър или да добавите линк към фийда, в случай че разполагате с такъв.

На стъпка две ще видите предварителен преглед на данните, открити във файла от системата. Ваша остава задачата да укажете коя колона на какъв тип информация отговаря. Селекция можете да направите чрез падащото меню над всяка от колоните. Моля, имайте предвид, че всяка колона, за която не е селектиран параметър, ще бъде игнорирана. 


xlsx import


ВАЖНО!
За да свърже вече съществуващи в магазина продукти с идващите от файла (фийда) такива, системата преглежда за съвпадение на определени данни – т.нар. „ключово поле". Най-често това е каталожният номер на продукта. При съвпадение на ключовото поле системата ще редактира намерения продукт с данните от файла (фийда). 
Задължително е да изберете ключовото поле от таблицата, за да можете да продължите към синхронизация.


Синхронизация от CSV файл

Тази синхронизация Ви позволява да редактирате цени и наличности, както и да добавяте нови продукти, ако те липсват в магазина от CSV файл или фийд. За да стартирате, натиснете Продължи.

На тази стъпка е необходимо да изберете файл от своя компютър или да добавите линк към фийда, в случай че разполагате с такъв. Не забравяйте да посочите и разделителя, използван за структуриране на CSV файла. Универсалният разделител, това е знакът запетая, но е възможно да е използван и друг такъв. 

csv import

На следващата стъпка системата ще визуализира извлечените от фийда/файла данни, като инструкциите тук са идентични като тези при синхронизация от xls файл (по-горе). 


Синхронизация от XML файл

Тази синхронизация Ви позволява да редактирате цени и наличности, както и да добавяте нови продукти, ако те липсват в магазина от информация, подадена в XML файл. За да стартирате, натиснете Продължи.

Тук можете да изберете файл от своя компютър или да добавите линк към фийда, в случай че разполагате с такъв.

Следващата стъпка изисква да селектирате основния продуктов елемент във файла, идентифициращ всеки отделен артикул. Системата умно ще опита да преселекира този елемент, който се доближава най-много до търсения - има най-много повторения и/или е наречен product, Product, ProductItem. Възможно е да е използвано и друго, алтернативно наименование. След като сте готови, натиснете Избери, за да продължите напред.

На следващия екран системата ще покаже примерна извдка от файла за импорт. Моля, изберете кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продуктите отговаря. Така ще насочите системата относно естеството на информацията.
Кликнете на малкия син бутон Избери срещу всеки ред, след което, от падащото меню, селектирайте съответстващия на данните параметър.

xml.png

ВАЖНО! Преди да можете да продължите, е задължително да сте селектирали ключовото поле или в случая каталожния номер на продукта.


Същинска синхронизация (Анализ на информацията)


new_products.pngТази стъпка е идентична за всеки един от изброените по-горе файлови формати.
Тук можете да направите настройки, свързани с действията, които системата ще предприеме спрямо всички нови продукти, променени продукти или липсващи такива. 

Нови продукти

Това са онези артикули от файла/фийда, които не са открити в магазина. Бихте могли да изберете дали да ги импортирате или (ако размаркирате чекбокса) игнорирате. 

Новите продукти могат да бъдат добавени в определена категория, избрана от вас чрез селекция от падащото меню "Категория". Ако изберете да създадете нова категория, следва да въведете име за нея преди да можете да продължите

В случай че пожелаете, всички артикули могат да бъдат внесени в магазина като скрити.

old_products.png
Продукти за редакция


Това са онези продукти от файла/фийда, за които има съвпадение с вече съществуващи в магазина. Синхронизацията свързва продуктите във файла с продуктите от магазина по каталожния номер - именно по този начин те биват идентифицирани.

В случай че желаете информацията за вече наличните продукти да бъде синхронизирана (оеднаквена) с данните за тези артикули, налични във файла/фийда, следва опцията "Редактирайте намерените продукти" да бъде маркирана.

Към момента системата поддържа синхронизация на  - цена и наличност на продукта, полетата скрит/показан продукт, маркера за нов продукт, както и маркера за продукт в промоция.

За да може системата да извърши синхронизация, е важно на предходните стъпки да сте селектирали кое поле от файла/фийда отговаря на наличност и/или цена на продуктите. 

В зависимост от нуждите Ви системата може да редактира само цената, само наличността или и двете.


Липсващи продуктиmissing_products.png

Продукти във файла/фийда, които не съществуват в магазина. В зависимост от логиката на вашата синхронизация, това би могло да е сигнал, че въпросните продукти вече не са налични при доставчика ви. 

ВАЖНО! В случай че в магазина си предлагате продукти от повече от един доставчик и те идват от различни файлове/фийдове и/или ги качвате ръчно, тази опция е много чувствителна. 

Например нека си представим, че получаваме продукти от три доставчика - тоест, имаме три продуктови файла от партньори X, Y и Z. При синхронизация на файла, подаван ни от партньор X, системата ще приеме като липсващи продукти онези артикули, които ние получаваме от доставчици Y и Z. Ето защо следва да премисляме внимателно скриването, преместването и особено изтриването на тези артикули.

В случай че се колебаете, изберете Не предприемай действия. Изтриването на продукти е необратимо действие.

Изберете ли някоя от другите опции - Изтрий продуктите, Скрий продуктите или Премести продуктите, системата ще изиска допълнително потвърждение и ще активира защитни системи, за да елиминира или намали негативния ефект при евентуални грешки. 

Препоръчва се да зададете максимален лимит за броя продукти, които могат да бъдат изтрити, скрити или преместени. Ако броят липсващи продукти надвиши този лимит, системата няма да предприеме никакви действия, свързани с тях. Тоест, ако зададете например лимит от 50 продукта, в случай че бъдат открити 150 липсващи продукта, нито един артикул няма да бъде скрит, преместен или изтрит. По подразбиране този лимит е 20, но може да бъде редактиран от Вас. 

Когато сте готови с настройките и сте задали действията, които желаете системата да предприеме, натиснете Продължи

Системата ще изпълни процеса по синхронизация. Моля, имайте предвид, че в зависимост от обема това може да отнеме време. Щом активната синя лента достигне 100%, синхронизацията е изпълнена. В поле точно под нея ще можете да следите информация за това какво извършва системата в реално време. 

За да проследите резултата, кликнете на бутон Виж продуктите.

Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.