Помощ

Операции

Oтчетът Операции дава информация за онова, което се е случило в онлайн магазина, представяйки детайли, като кой администратор е извършил съответното действие например.

Функцията е полезна за онлайн магазини, за които са активни два или повече администраторски акаунта. Тя дава отчетност и възможност за проследяване на случващото се, както и идентифициране произхода на евентуално възникнали казуси. 

Достъпвайки своя административен панел, секция Отчети, раздел Операции, ще видите таблично представени следните данни: 

1. Koд на операцията - Пореден номер на случилото се действие; 
2. Дата и час на извършване на операцията; 
3. Име на оператора - В случай че такова е вписано в неговия профил (раздел Абонамент > Потребители); 
4. Логин - Имейл адрес на оператора; 
5. Код на оператора - Неговият личен идентификационен номер;
6. Роля на оператора - Нивото на достъп до онлайн магазина, което е зададено за профила му;
7. Вид на операцията - Какво се е случило / е било направено; 
8. IP адрес oт който е извършена операцията - IP адреса на оператора; 
9. Детайли - Допълнителна информация за операцията, в случай че е налична такава; 

ВАЖНО! Част от информацията (някои от полетата) ще се визуализира само за администратори с определено ниво на достъп до административния панел на магазина. При други те няма да са видими. 

Над таблично представените данни в ляво ще откриете селектор, който позволява да изберете периода, за който да се извежда информация. 

Бутонът Филтриране по... позволява да филтирирате данните спрямо определен параметър - например име на оператор или тип на операция. 

Бутонът Групиране по... дава възможност да изберете кои колони / данни да изведе системата. 

Филтрираният отчет можете да запазите като готов шаблон за улеснено достъпване на по-късен етап. Последното е възможно чрез бутона Запази като собствен отчет.

Отчетите могат да бъдат експортирани във формати csv и/или xls, както и да бъдат принтирани. 

Страниците, които ще намерите в раздел Отчети са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.