Онлайн разплащания с кредитни и дебитни карти - време е да им се доверим

Последно обновяване: 8 юни 2015

Онлайн разплащания с кредитни и дебитни карти

Статистиките за онлайн търговията в България все още посочват наложения платеж като предпочитан метод за разплащане при пазаруването от електронни магазини - над 90% от поръчките се заплащат чрез предаване на дължимата сума на куриера при доставка на поръчката.

Въпреки това, в ерата на динамично развитие на дигиталните технологии, електронните плащания придобиват все по-голяма важност. Доверието в платежните системи за онлайн разплащания е фактор номер едно, влияещ върху популярността им и нивото на тяхното използване.

Интернет има възможност да поеме всички финансови транзакции, но поради свързани със сигурността причини е необходимо използването на съществуващите финансови институции за така нареченият клиринг. Клиринг е финансов термин и обочначава начин на плащане чрез взаимно погасяване на вземания и задължения, без употребата на налични пари. 

Защитата срещу измами при онлайн разплащания е от изключителна важност. Подобряването на методите за превенция на злонамерени действия е неспирен процес – банките, финансовите институции и разплащателните посредници полагат ежедневни усилия за техническото усъвършенстване на защитите, инвестирайки във внедряването на иновации. Доверието на крайните потребители обаче още e превъзхождано от съмнения, макар все повече и повече да намаляват предпоставките за това.

Изследване, инициирано от Visa в края на 2013 година показа, че измамите при картови разплащания в България са четири пъти по-малко от тези в Европа. За разглеждания период в страната ни са компрометирани едва 0.012% от транзакциите, в сравнение с 0.043% за Европа. Според експерти в областта, това до голяма степен се дължи на подмяната на картите с магнитна лента с такива с чип и ПИН код.

Сигурността на разплащанията онлайн се гарантира чрез специализирани системи за идентификация на кредитните и дебитните карти като MasterCard SecureCode и Verified by Visa.

Посредством точно тези системи, БОРИКА Bank Service например, предлага централизирана система за онлайн картови разплащания в сътрудничество с български банки – т.нар. „3-D Secure”. Технологията се изразява в това, че се изисква допълнителна парола за верификация при извършване на плащане. Картата ви не разполага с тази опция по подразбиране. За да използвате услугата е необходимо да се обърнете към своята обслужваща банка. От там ще ви предоставят информация, свързана с регистрацията и финансовите условия.  

След откриването на разплащателна сметка за онлайн операции, за достъп до информацията се използва така наречения SSL сертификат (Secure Socket Layer) - технология за криптиране на информацията за транзакцията и изпращане на необходимите данни за клиента и картата до банката. За целта се нуждаете се от хостинг за вашия електронен магазин, който да поддържа SSL protocol. Платформата на GombaShop™ Ви дава тази възможност.

Сигнал за потребителите, че страницата, от която планират да пазаруват е защитена е наличието на катинарче в левия ъгъл на адресната лента. Страницата е препоръчително да започва с https://, което от своя страна индикира наличието на защитен протокол.

cardpayments_screenshot.png


Други, на пръв поглед простички, но важащи с пълна сила правила за защита при онлайн разплащане с кредитни и дебитни карти са:

- Използването на сигурни интернет връзки - избягвайте пазаруването през публични WiFi мрежи. През тях данните ви са силно уязвими и могат да попаднат при други, злонамерени ползватели на мрежата;

- Добра идея е да имате обособена карта за онлайн пазарувания, която да е различна от тази, в която съхранявате спестяванията си или получавате преводи на заплата, например. В случай, че двете са издадени от една банка и използвате услуга за онлайн банкиране, лесно може да прехвърляте суми от едната в другата, мигновено и без начисляването на такси;

- Следете за верификационни сигнали на сайта, от който извършвате покупката – установени международни сертификати или такива, предоставени от разплащателни посредници.

Ако сте търговец, използвайте защитени системи за онлайн разплащания, които биха вдъхнали доверие в клиентите и увереността да пазаруват във вашия магазин. Интегрирани системи като е-БОРИКА, например, с установена репутация, не само осигуряват необходимата надеждност, а и дават един готов инструмент с ясно дефинирана структура и методика на работа.

Според проучването на пазара, направено от Visa, онлайн разплащанията с Visa карти през 2014 година са със 70% повече, отколкото през 2013-та. Общата сума на транзакциите се равнява на 280 млн. евро, като всъщност българският пазар отбелязва най-голям ръст в за цяла Европа.