Помощ

Универсален импорт от XML файл

Импорт на продукти от универсален XML файл можете да направите бързо и лесно чрез опцията, налична в секция Каталог и видима при избор на „списъчен изглед“ за подредба на артикулите. 

От опциите, идентифициращи различните видове импорти в раздел Каталог > Импорт и Синхронизация, изберете Универсален импорт от XML файл и натиснете Продължи.

Стъпка 1 – Избор на файл

Импорт можете да направите както от файл, така и от динамичен фийд (чрез линк).

За да импортирате продукти от файл, изберете такъв от своя компютър чрез клик на бутона „Choose file”. Ако изберете импорт от фийд - поставете линка към него в предназначеното за тази цел поле.

Следващата стъпка е да зададете категория, в която да бъдат импортирани артикулите от файла/фийда. Налични са следните опции:

1. Създай нова категория – При избор на тази опция ще се визуализира още едно поле, в което да въведете име на новата категория. Тя ще се създаде автоматично в процеса на импорт, а продуктите ще се „налеят“ в нея без допълнителна категоризация.

ВАЖНО! Ако изберете тази опция, а на другата стъпка селектирате колона за Категория, изборът, направен тук, ще се игнорира и автоматично системата ще приложи следващата логика - Създай категориите според файла.

2.
 Създай категориите според файла – Категориите ще се създадат по начина, по който се подават във файла. На следващата стъпка ще е необходимо да изберете коя колона идентифицира категорията на продукта.

ВАЖНО! Импортират се единствено главните категории от първо ниво.

3. Избор на съществуваща вече категория – Можете да направите импорта във вече съществуваща в магазина категория.

Когато сте готови, натиснете Продължи.

Основен продуктов елемент на XML файлаСтъпка 2 – Анализ на файла

1. Избор на основен продуктов елемент

За няколко милисекунди, до момента на визуализиране на стъпка 2, системата ще прочете добавения от вас файл, търсейки често повтарящи се елементи и извеждайки ги в списък, скрит зад падащо меню. Като стойност по подразбиране в това меню ще е елементът, който е най-вероятно да идентифицира продукт. Именно това е и нещото, което следва да бъде зададено тук.

Основният продуктов елемент съдържа информацията за всеки продукт. Потърсете го в началото на списъка с име, подобно на 'product', 'Product', 'ProductItem' и т.н. Когато го селектирате, кликнете на Избери.

2. Избор и селектиране на атрибути

На тази страница ще откриете примерна извадка от файла за импорт. Това, което трябва да направите, е да изберете кой таг или атрибут от подадения файл на коя характеристика на продуктите отговарят. Това ще спомогне на системата да направи връзка между информацията, подавана от файла и начина на структуриране на данните в платформата.

Селектиране на атрибути в XML файла

Срещу всеки таг/атрибут ще видите знак „“. Кликнете от него, а от падащото меню селектирайте желаната, съответстваща му характеристика. В случай че не желаете дадена информация (атрибут) да се импортира, не избирайте нищо, а оставете [игнорира се].

Важно за коректния импорт е да разчитате добре атрибутите. В повечето случаи те са семантични и лесни за идентифициране. Например –  цената често е, описанието, снимкатаилии т.н.

ВАЖНО! Характеристиките от падащото меню (селектора) са съвместими с полетата в продуктовите страници на GombaShop онлайн магазин и показват информацията, която към момента можете да импортирате чрез функцията. В случай че имате атрибут във файла, за който не можете да откриете характеристика в менюто, то той по-скоро не може да бъде импортиран.

Когато сте готови, натиснете Продължи.


Стъпка 3 – Изпълнение на процеса по импортиране

На тази стъпка системата ще извърши действителния импорт. Важно е да знаете, че импортът на продукти може да отнеме време, като това зависи от тяхното количество.

Важно е да НЕ напускате страницата докато протича процесът, като в реално време ще можете да следите неговия прогрес.

Когато синята лента достигне 100%, импортът е завършен. Ще се появи бутон Вижте продуктите, чрез който директно ще бъдете препратени към целевата категория в секция Каталог.

Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.