Помощ

Импорт от стандартен за платформата XML файл

Импортът от стандартен .xml файл e изключително оптимизиран и почти автоматизиран, тъй като платформата добре познава неговата структура и не се нуждае от подробни указания за естеството и типа на данните.

От опциите, идентифициращи различните видове импорти в раздел Каталог > Импорт и Синхронизация, селектирайте Импорт от стандартен за платформата XML файл, а след това натиснете Продължи.

Стъпка 1 – Избор на файл

Най-важната и първоначална стъпка е да изберете източника на информация. При импорт от файл следва да изберете такъв от своя компютър, кликайки на бутона „Choose file”. Ако селектирате съседния таб - импорт от фийд, е необходимо да поставите линк към него в предназначеното за целта поле.

Следва да изберете категория, в която да бъдат импортнати артикулите от файла. Разполагате със следните опции:

1. Създай нова категория – При избор на тази опция ще се визуализира още едно поле, в което да въведете име на новата категория. Тя ще се създаде автоматично в процеса на импорт, а продуктите ще се „налеят“ в нея без допълнителна категоризация.

ВАЖНО! Ако изберете тази опция, а на другата стъпка селектирате колона за „Категория“, изборът, направен тук, ще бъде игнориран и автоматично системата ще приложи следващата логика - „Създай категориите според файла“.

2. Създай категориите според файла – Категориите ще се създадат така, както се подават във файла. На следващата стъпка ще е необходимо да изберете коя колона всъщност символизира категорията на продукта.

ВАЖНО! Импортират се единствено главните категории от първо ниво.

3. Избор на съществуваща вече категория – Бихте могли да направите импорта както в нова категория, така и във вече съществуваща.

Когато сте готови, натиснете Продължи.

Стъпка 2 – Изпълнение на процеса по импортиране

На тази стъпка системата извършва същинския импорт на информация. Обърнете внимание, че той може да отнеме време, като това зависи силно от количеството данни.

Докато процесът тече Вие ще можете да следите прогреса му в реално време, като е важно да НЕ напускате страницата.

Когато активната синя лента достигне 100% - импортът е приключил. Под информационния прозорец ще се визуализира бутон Вижте продуктите, чрез който директно ще бъдете препратени към целевата категория в секция Каталог.

Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.