Помощ

Импорт от стандартен за платформата CSV файл

Импортът от стандартен .csv файл се случва максимално оптимизирано, тъй като платформата добре познава неговата структура и не се нуждае от подробни указания за естеството и типа на данните.

От опциите, идентифициращи различните видове импорти в раздел Каталог > Импорт и Синхронизация, изберете Импорт от стандартен за платформата CSV файл и кликнете на Продължи.

Стъпка 1 – Избор на файл

Като начало изберете дали ще направите импорт от файл, или от продуктов фийд.

При импорт от файл трябва да изберете такъв от своя компютър, кликайки на бутона „Choose file”. Ако изберете импорт от фийд - поставете линк към него в обозначеното за целта поле.

Изберете файл за импорт

Следва да изберете категория, в която да бъдат импортнати артикулите от файла. Разполагате със следните опции:

1. Създай нова категория – При избор на тази опция ще се визуализира още едно поле, в което да въведете име на новата категория. Тя ще се създаде автоматично в процеса на импорт, а продуктите ще се „налеят“ в нея без допълнителна категоризация.

ВАЖНО! Ако изберете тази опция, а на другата стъпка селектирате колона за Категория, изборът, направен тук, ще бъде игнориран и автоматично системата ще приложи следващата логика - „Създай категориите според файла“.

2. Създай категориите според файла – Категориите ще се създадат така, както се подават във файла. На следващата стъпка ще е необходимо да изберете коя колона всъщност символизира категорията на продукта.

ВАЖНО! Импортират се единствено главните категории от първо ниво.

3. Избор на съществуваща вече категория – Бихте могли да направите импорта както в нова категория, така и във вече съществуваща.

Когато сте готови, натиснете Продължи.

Стъпка 2 – Изпълнение на процеса по импортиране

На тази стъпка системата извършва същинския импорт на данни. Обърнете внимание, че импортът на продукти може да отнеме време, като това зависи силно от техния брой.

Докато процеса тече вие ще имате възможността да следите прогреса му в реално време, като е важно да НЕ напускате страницата.

Когато активната синя лента достигне 100% - импортът е приключил. Под информационния прозорец ще се визуализира бутон Вижте продуктите, чрез който директно ще бъдете препратени към целевата категория в секция Каталог.

Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.