Помощ

Универсален импорт от Excel

От опциите, идентифициращи различните видове импорти в раздел Каталог > Импорт и Синхронизация, селектирайте  Универсален импорт от CSV файл и кликнете на Продължи.

Стъпка 1 – Избор на файл

Най-важната и първоначална стъпка е да изберете източника на информация. При импорт от файл следва да изберете такъв от своя компютър, кликайки на бутона „Choose file”. Ако селектирате съседния таб - импорт от фийд, е необходимо да поставите линк към него в предназначеното за целта поле.

Следва да изберете категория, в която да бъдат импортнати артикулите от файла. Разполагате със следните опции:

1. Създай нова категория – При избор на тази опция ще се визуализира още едно поле, в което да въведете име на новата категория. Тя ще се създаде автоматично в процеса на импорт, а продуктите ще се „налеят“ в нея без допълнителна категоризация.

ВАЖНО! Ако изберете тази опция, а на другата стъпка селектирате колона за „Категория“, изборът, направен тук, ще бъде игнориран и автоматично системата ще приложи следващата логика - „Създай категориите според файла“.

2. Създай категориите според файла – Категориите ще се създадат така, както се подават във файла. На следващата стъпка ще е необходимо да изберете коя колона всъщност символизира категорията на продукта.

ВАЖНО! Импортират се единствено главните категории от първо ниво.

3. Избор на съществуваща вече категория – Бихте могли да направите импорта както в нова категория, така и във вече съществуваща.

Когато сте готови, натиснете Продължи.Структурирани данни след анализ на xls файлСтъпка 2 – Анализ на файла

На този етап от процеса платформата GombaShop автоматично ще анализира добавения файл или фийд. След като прегледа неговата структура, тя ще изведе таблично информацията, съдържаща се в него.

В таблицата ще се визуализира примерна извдка от файла за импорт – първите няколко продукта от него. Следващата Ви задача ще бъде да изберете коя колона от подадения файл на коя характеристика на продуктите отговаря.

За да го направите кликнете на падащото меню над всяка колона и изберете параметър. Ако не искате конкретна колона (и информацията в нея) да се импортира, не избирайте нищо, а оставете [игнорира се].

Под таблицата ще видите чекбокс „Игнориране на първия ред от файла“. Обикновено този ред съдържа имената на колоните и е хубаво да бъде пропуснат, но това не е приложимо във всички случаи, ето защо настройката е опционална.

Когато се уверите, че сте готови, натиснете Продължи.


Стъпка 3 – Изпълнение на процеса по импортиране

Тук основна роля има платформата. Обърнете внимание, че импортаът на продукти може да отнеме време, като това зависи силно от техния брой.

По времето на действителния импорт Вие ще имате възможността да следите прогреса, като е важно да НЕ напускате страницата, тъй като връщането обратно би задействало нов импорт.

Когато синята лента достигне 100% импортът е завършен. В дъното на страницата ще се визуализира бутон Вижте продуктите, чрез който директно ще бъдете препратени към целевата категория в секция Каталог

Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.