Помощ

Импорт и синхронизация

Опцията за импорт на продукти в административния панел на Вашия GombaShop™ онлайн магазин Ви позволява да добавите едновременно голямо количество информация само с няколко клика. Синхронизацията, от своя страна, дава възможност за синхронизиране информацията за вече съществуващи в магазина артикули чрез данни, подавани от външен източник.

Системата на GombaShop™ ще Ви насочва „умно“ на всяка стъпка, правейки иначе сложната технически задача лесна за хора без никакви специфични познания.

И двете функции ще откриете в секция Каталог, раздел Импортиране на продукти

В дясно на своя екран ще видите оцветен в синьо бутон, с който чрез преплъзване можете да изберете дали ще правите импорт или синхронизация.


1. Импорт на продукти

GombaShop™ Ви дава възможност да импортирате всички популярни продуктови фиийдове и файлови формати, което прави опцията изключително гъвкава. А те от своя страна са:

Универсален импорт от CSV файл

Този импорт Ви позволява да импортирате продукти от почти всеки произволен файл или фийд (под формата на линк) в CSV формат. В хода на импорта може да настроите символа, използван за разделител, както и да укажете коя колона във файла отговаря на съответния тип данни за продукта.

Как да направите импорт от .csv файл – стъпка по стъпка


Импорт от стандартен за платформата CSV файл

Този импорт Ви позволява да импортирате продукти от файл или фийд (под формата на линк) в стандартен за платформата CSV формат. Файлът трябва да ползва за разделител запетая (,) и колоните да спазват реда и мястото спрямо стандарта на платформата. За да създадете такъв файл, бихте могли да използвате функцията за експорт на продукти в CSV файл (в секция Каталог), а след това да модифицирате файла, спазвайки поредността на колоните.

Изтеглете примерен файл, следващ необходимата структура тук.

Как да направите импорт от стандартен за платформата .csv файл – стъпка по стъпка.


Универсален импорт от XML файл

Този импорт Ви позволява да импортирате продукти от почти всеки произволен файл или фийд (под формата на линк) в XML формат. В хода на импорта може да укажете кой таг или атрибут във файла отговаря на съответния тип данни за продукта.

Как да направите импорт от .xml файл – стъпка по стъпка


Импорт от стандартен за платформата XML файл

Този импорт Ви позволява да импортирате продукти от файл или фийд (под формата на линк) в стандартен за платформата XML формат. Файлът трябва да отговаря на формат, стандартизиран от GombaShop.

Изтеглете примерен файл, следващ необходимата структура тук.

Как да направите импорт от стандартен за платформата .xml файл – стъпка по стъпка


Универсален импорт от Excel

Този импорт Ви позволява да импортирате продукти от почти всеки произволен файл или фийд (под формата на линк) в .xls формат. В хода на импорта може да укажете коя колона във файла отговаря на съответния тип данни за продукта.

Как да направите импорт от .xls или .xlsx файл – стъпка по стъпка


2. Синхронизация на продукти

При синхронизация към системата се подава информация за продукти от външен файл, като тя се сравнява с вече наличните продукти в магазина. Това стандартно е сложна задача, която често изисква намесата на програмист.

От административния панел на своя GombaShop онлайн магазин, обаче, Вие ще можете да правите синхронизации бързо и лесно сами, без допълнителни разходи на средства и време.

Системата поддържа синхронизация от всички стандартни файлови формати и фийдове - Excel (xls/xlsx), CSV и XML. 

Как да направите синхронизация на информацията за продуктите – стъпка по стъпка


Страниците, които ще намерите в раздел Импорт и синхронизация са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.