над 6000 успешно създадени онлайн магазина, последно обновяване 24 Април 2018
bg en
Отстъпка до 66%

Стартирайте собствен онлайн магазин с безпрецедентна отстъпка!

Създайте своя магазин сега
Защита на личните данни
GombaShop™ е всичко, от което се нуждаете, за да стартирате успешен онлайн магазин.

1. „Гомба” ООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Гомба” ООД се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на „Гомба” ООД или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от „Гомба” ООД.

3. При попълване на данните Kлиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, „Гомба” ООД не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на онлайн магазина.

5. Клиентът следва да се регистрира като оператор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и да иска съгласие от крайните потребители за свирането, обработването и съхраняването на личните им данни. Клиентът носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.

6. „Гомба” ООД има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на „Гомба” ООД да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от „Гомба” ООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

7. Клиентът дава на „Гомба” ООД право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно предлаганите Продукти, цени и цялостната им дейност. „Гомба” ООД има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за клиента, неговите Продукти и дейност (т. нар. агрегатор на цени).

8. Клиентът се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за събиране на тази информация чрез Общите условия на съответния онлайн магазин.
Фон за онлайн секция
Защо GombaShop е правилното решение?
Ние няма да ви залъгваме с изброяване на хиляди опции, които никога няма да ползвате,
нито ще ви засипваме с объркваща информация за това какви невероятни възможности предлага нашата платформа.
Това просто не е необходимо, защото GombaShop работи!
Работи бързо, лесно и притежава всичко необходимо, за да стартирате Вашия онлайн бизнес.
Убедете се сами!
Възползвайте се от 14 дневния безплатен тестов период и отворете Вашия интернет магазин още сега!