Електронната търговия от перспективата на малкия и среден търговец

Последно обновяване: 6 февруари 2019


На Online Advertising Conference в края на 2018г., Георги Костов, съосновател на GombaShop™, представи статистики за електронната търговия в България и любопитни факти за онлайн бизнеса в страната, базирани на над 400 000 реализирани продажби.

Презентацията обхвана три основни теми –

  1. Разлики между малкия и големия търговец

  2. Често допускани грешки от страна на търговцитe

  3. Статистики за пазара от GombaShop 

Разлики между малкия и големия търговец

Основните разлики между малкия и големия търговец могат да бъдат обобщени в направленията мащаб, бранд, маркетинговата стратегия и възможностите за нейното развиване, клиентското обслужване, пазарни ниши.

Големите компании се отличават със сериозна инфраструктура, много служители, голям капацитет за действие и по-голям марж на печалбата. Въпреки това, този мащаб ги прави по-тромави, по-малко гъвкави и трудно възприемащи нови процеси.

По-големите бюджети и вътрешни маркетинг екипи на големите компании дават възможност за обхващане на повече рекламни/комуникационни канали. Малките търговци обикновено използват услугите на външни маркетинг агенции, но пък могат много по-лесно да оптимизират ресурса си, имайки по-силен, директен контрол върху бюджетите.

Мощно оръжие на малките търговци е високата експертиза в клиентското обслужване, придобита чрез тесен контакт с крайния клиент, възможността за персонално отношение и по-доброто познаване на продукта. Това е невъзможно при големите компании, където комуникацията е имперсонална, автоматизирана и често дори – възложена на външни контрактори.

Как можем да се конкурираме с големите?

Никой не разбира Вашите продукти по-добре от Вас. Имайки пряко наблюдение върху всички бизнес процеси Вие ще имате силно предимство. Изберете ниша, в която ще сте конкурентно способни и проучете нуждите на пазара. Изградете взаимоотношения с доставчиците и опитайте да провокирате лоялност и доверие. Стимулирайте лоялност в потребителите и предложете по-добър customer service от останалите играчи на пазара. Учете се непрекъснато – търсете нови възможности, обучавайте се в различни бизнес направления и бъдете в крак с времето. Направете нещата „лични“, за да си струва всяка минута.

Какви предимства Ви дава електронната търговия?

- Достъп до на практика неограничена аудитория;

- По-малки (оптимизирани) инвестиции в маркетинг от традиционната търговия

- По-ниски оперативни разходи

- Електронната търговия е сегмент, който търпи непрестанен ръст и ще запази растежа си в следващите години

- Търговията в интернет е много по-гъвкава и дава възможност за по-бързи реализации

- Бърза и достъпна обратна връзка с крайния потребител;

- Не сте зависими от локация;

- В Интернет малкия и среден бизнес е в по-равностойна позиция спрямо „големите играчи“, отколкото офлайн.

Често допускани грешки от страна на търговците и как да се предпазим от тях?

Грешките, които допускат търговците могат да се систематизират в няколко групи – такива, свързани със стратегията, софтуера, продукта, маркетинга и клиентите. Най-голямата от тях обаче остава нереалистичните очаквания, подценяването на усилията и отдадеността, нужни за всеки успешен бизнес, без значение дали ще е онлайн или офлайн.

Стратегически, стартиращите търговци бъркат при планирането, включително на финансите. Подценява се необходимостта от инвестиция в изграждането на бранд и открояването на UVP (Unique Value Proposition) – уникалното предложение за продажба. Често стартиращият търговец не познава законите и регулациите, бърка при ценообразуването на доставката, не търси „market holes” и лесно губи търпение.

Относно софтуера, често допускана грешка е подценяването на неговата важност. Той следва да бъде стабилната основа, върху която ще се гради бизнеса. Когато избираме софтуер, ние трябва внимателно да преценяваме възможностите си и да се фокусираме върху наистина важното, без да се сравняваме с разнородни и разномащабни бизнеси.

Изборът на правилния продукт и начина на неговото представяне са есенциално важни. Допускана грешка, която може да „разклати“ всеки бизнес още в началото е избора на неправилните партньори/доставчици. Често търговците пропускат предварителното проучване на конкуренцията и пазара.

Веднъж открили перфектния софтуер и подходящите продукти, много търговци решават, че работата им се заключава до тези две решения. Но продажбите така и не идват. Когато говорим за маркетинг, най-често допусканите грешки са:

- Липса на маркетинг стратегия и следване на масите;

- Ниски или нулеви бюджети за реклама;

- Липса на желание за самообучение;

- Непознаване на инструментите за анализ;

- Непознаване на маркетинговите канали в уеб;

- Хаотично и неинформирано изразходване на бюджет за реклама;

- Търговците не търсят помощ от специалисти.

За съжаление, дори днес, когато имаме много повече инструменти и възможности да дефинираме тясно кой е нашия клиент, много търговци не познават своя. Въпреки, че имат близък контакт със своите потребители, малките, стартиращи търговци често не инвестират в клиентско обслужване, както и не полагат достатъчно усилия да задържат настоящите си клиенти. А всички знаем, че този процес изисква по-малко ресурс от привличането на нови.

В презентацията ще видите разгърнати както посочените по-горе точки, така и статистики за пазара от GombaShop™, на база потреблението в магазините, използващи платформата за периода 30.09.2017г. - 30.09.2018г., при обем реализирани поръчки 391 945 на обща стойност 28 682 372 лв.