Помощ

Свързани продукти

Свързаните продукти са артикули, които се визуализират в дъното на всяка продуктова страница в онлайн магазина, давайки Ви възможността да покажете на потребителите си стоки, които биха могли да предизвикат интерес, като по този начин създадете предпоставка за увеличаването на пазарската кошница.

Свързани продукти за магазинаЛогиката за извеждането на свързани продукти може да се укаже и контролира на три нива. А те са следните:

 1. За целия магазин (секция Каталог > Настройки)

От тук можете да контролирате логиката за показване на свързани продукти на ниво целия магазин. Падащо меню ще Ви позволи да изберете дали като „подобни продукти“ да се извеждат артикули от същата категория или от същата марка. Възможно е да изберете в магазина да не се показват свързани продукти.

Настройките, направени тук, ще се прилагат за целия магазин – всички продукти в категориите и подкатегориите на каталога.

Щом сте готови, не забравяйте да натиснете бутон Запис.

Свързани продукти за категорията

2. На ниво категория (опцията Настройки на категорията)

Можете да използвате тази секция, за да настроите принципа за избор на свързани продукти към артикулите от всяка отделна категория/подкатегория. В случай че направите настройки тук, то системата ще вземе тях с приоритет.

В случай че не настроите политика за извеждане на свързаните продукти за категорията, системата ще вземе предвид избраната логика на ниво целия магазин.

Падащо меню ви дава следните опции:
- Не е настроена политика за свързани продукти;
- Да не се показват свързани продукти;
- Да се показват продукти от конкретна категория, с възможност да селектирате коя да е тя;
- Да се показват продукти от конкретна марка.

Щом сте готови, не забравяйте да натиснете бутон Запис.

Свързани продукти за артикул

3. За всеки продукт (Продуктова страница > раздел Свързани продукти)

Използвайте тази секция, за да изберете конкретни продукти, които да се показват като свързани с артикула. За да го направите, кликнете на бутон Свържи продукт. В новопоявилия се прозорец започнете да изписвате името на желания артикул, а след това го изберете от предложенията по-долу. Щом го селектирате, натиснете Добави.

В поп-ъп прозореца ще откриете чекбокс с текст Да се обвърже обратно. Ако го селектирате, продукта
X, който добавяте като свързан за продуктaY, автоматично ще стане свързан за продукт Y.

Можете да добавите неограничен брой свързани артикули. Въпреки това, всеки един дизайн шаблон има минимален брой продукти, които се визуализират в раздел Подобни продукти. Ето защо ако дизайнът предполага показването на три артикула, а Вие зададете само един конкретен такъв, останалите два ще се показват на ротационен принцип, според логиката, зададена на ниво категория или за целия магазин.

Щом изберете свързани продукти, можете лесно да промените техния ред чрез функцията „
Drag&Drop” (кликайки и провлачвайки артикула до желаната позиция).

Щом сте готови, не забравяйте да натиснете бутон Запис.

Както споменаваме по-горе, системата следва йерархична последователност при избора на това спрямо коя логика да покаже свързаните продукти. Тя ще вземе зададените на най-ниско ниво настройки с приоритет. Тоест, ако сте задали конкретни продукти в страницата на артикула, системата ще покаже тях. Ако не, тя ще потърси логиката, зададена на ниво категорията, в която е продуктът. Ако и там не сте направили настройки, системата ще се допита до настройките на каталога.

По подразбиране, в случай че не сте правили експлицитни настройки на нито едно от трите нива, системата ще показва свързани продукти от категорията, към която принадлежи артикулът.

Страниците, които ще намерите в раздел Продуктов каталог са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.