Помощ

Варианти на продукт

Вариантите на продукт - това са всички негови разновидности. Например вариантите на продукт "Мъжка тениска" биха могли да бъдат комбинации от различните цветове и размери, в които се предлага тя.


1. Създаване на варианти


За да създадете варианти за свой продукт, в неговата продуктова страница, раздел Варианти, опции и разновидности, натиснете бутон Добави варианти.

Въведете параметър (Например: Цвят; Размер), а след това стойности / опции за него (Например: S, M, L; Бял, Зелен)

Параметри

Повторете това действие за всеки следващ желан параметър, като знаете, че можете да добавите до три параметъра за един продукт.

В случай че желаете, можете да запазите даден параметър като стандартен за последваща употреба (автоматично добавяне), натискайки бутон "дискета".

Бихте могли да изтриете параметър, натискайки бутон "кошче".

Добавяйки параметри, в реално време системата ще генерира варианите на Вашия продукт (възможните комбинации от техните опции).

Варианти

В новопоявилия се списък можете да внесете индивидуална информация за всеки един вариант. Системата автоматично ще приложи цената, въведена в началото, за всички варианти. В случай че желаете някой от тях да е с различна цена, бихте могли да я коригирате. За всеки вариант можете да въведете още каталожен номер, баркод и количество

ВАЖНО! Обърнете внимание, че бихте могли да внесете тези корекции (тази информация) и малко по-късно, след като запазите своя продукт. Тогава ще се визуализират и разширените настройки за създаване и редакция на варианти.

За да отразите нововъведенията и направените промени, натиснете бутон Запази като скрит. Това действие ще съхрани продукта във вашия каталог без да го показва в публичния изглед на онлайн магазина.

За да запазите и публикувате продукта в своя онлайн магазин, натиснете бутон Публикувай.


2. Разширени настройки

След като съхраните продукт (запазите го като скрит или го публикувате), ще се визуализират разширените настройки/възможности за редакция вариантите на продукта. 
Разширени настройки

Индивидуални редакции

Можете да правите индивидуални корекции за всеки един продукт, като:

1. Да въведете информация за цена, каталожен номер, баркод и количество в обозначените за целта полета; 

2. Да зададете индивидуална снимка за конкретния вариант;

3. Да добавите допълнителна информация, натискайки бутон "редакция". В новоотворилия се прозорец бихте могли:

- Да редактирате вече въведената информация за избрания вариант - опциите за въведените параметри, код и баркод на продукта;  
- Да изберете дали да следите количествата и да въведете бройките, с които разполагате;
- Да разрешите/забраните продажбата след изчерпване на наличностите;
- Да въведете информация за рамер и тегло, необходима за изчисляване на доставката.

4. Да изтриете вариант чрез бутон "х"


Групови редакции

Бихте могли да правите групови корекции за два или повече варианта, селектирайки ги чрез маркиране на чекбокса пред всеки един от тях. 

Друга възможност за бърза селекция е изборът на един, два или повече параметъра от изброените над списъка с варианти. Така ще селектирате всеки вариант, съдържащ избрания/избраните параметри.

Групова селекция


След като сте селектирали желаните варианти, в дясно над вариантите ще се появи падащо меню.

Групови редакции

Можете да изберете от следните действия:

- Смяна на цена; 
- Промяна на количество; 
- Избор на снимка; 
- Изтриване;
- Разрешаване на поръчка след изчерпване; 
- Спиране на поръчка след изчерпване;
- Дублиране на вариант.

Направените чрез тях корекции ще се отразяват автоматично за всички селектирани варианти.


Подреждане

Тази опция ще откриете горе в дясно, над списъка с вариантите. Тя ви дава възможността да зададете поредността на вариантите и това как те ще бъдат подредени с публичните станици на Вашия онлайн магазин.

Бихте могли да промените както реда на визуализация на параметрите, така и на техните опции - само кликнете на избрана опция, задръжте и провлачете до желаната позиция.

Накрая не забравяйте да натиснете Запис, за да отразите направените промени.


Редакция на опции

Тази опция ще откриете горе в дясно, над списъка с вариантите. Тя Ви дава възможността да промените името на параметър, както и да изтриете някоя от предварително дефинираните опции за даден параметър.

Нещо повече, можете да добавите нов параметър с прилежащите към него опции. За целта натиснете бутон Добави параметър и въведете необходимата опция.

ВАЖНО! Обърнете внимание, че при тази настройка не бихте могли да добавите опция към вече съществуващ параметър. За да го направите е необходимо да изберете Добави вариант.

Накрая не забравяйте да натиснете Запис, за да отразите направените промени.


Добавяне на нов вариант към вече съществуващ такъв
 
Бутон "Добави вариант" позволява да създадете нов такъв, добавяйки (комбинирайки) опции на вече съществуващи параметри.

Например: Получаваме нов размер от продукт "Мъжка тениска" - XL, от вече съществуващ в асортимента ни цвят - зелен. Добавяме нов вариант за продукта.


Въведете опциите, добавете цена, изберете дали ще следите наличностите и въведете количествата, с които разполагате. В случай че желаете, въведете още код и баркод на продукта.

Не забравяйте да натиснете бутон Запис, за да съхраните промените.

Страниците, които ще намерите в раздел Продуктов каталог са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.