Помощ

Филтри и характеристики на продукт

Характеристиките на продуктите дават систематизирана информация за детайлите на всеки продукт. Характеристики за артикул „Мъжка тениска“ например могат да бъдат нейния размер, цвят и материята, от която е изработена. Характеристиките на продукта позволяват така наречената „филтрация“ на продуктовия каталог. Всяка една характеристика може да бъде и „филтър“ – списък от опции, чрез които лесно да се извеждат конкретни продукти, представляващи интерес за потребителя.

4_3.png

В онлайн магазините, базирани на GombaShop™,  характеристиките се задават на ниво категория и се наследяват. Какво ще рече това – в случай че зададете определени характеристики на дадена главна категория, те ще се прилагат на всички артикули в нея и в нейните подкатегории. В случай че зададете характеристики за някоя подкатегория, за продуктите в нея ще се прилагат както те, така и тези, въведени за главната категория.

За да въведете характеристики и/или активирате филтри, кликнете на бутон Редакция на категорията. В раздел Характеристики въведете параметър и изберете бутон Добави характеристика.

Например, за категория „Мода“, въвеждаме характеристиките „Материя“, „Цвят“ и „Размер“. 

Можете да се връщате по всяко време и да допълвате този списък.

Клик на бутон Редакция Ви позволява да редактирате името на характеристиката, да изберете дали тя да се показва в страницата на продукт и дали да бъде филтър в онлайн магазина. 

ВАЖНО! Филтрите, за разлика от характеристиките, не са налични за всички дизайн шаблони. В случай че използвате някой от по-старите темплейти, е възможно да не ги виждате.

За да отразите направените промени, не забравяйте да натиснете Запис. За да изтриете характеристиката, натиснете бутон Изтриване.

След като сте въвели характеристики на ниво категории/подкатегории, Вие ще виждате тези характеристики в продуктовите страници на всеки артикул в тези категории/подкатегории, раздел „Характеристики“. 

Както ще забележите, тук не можете да въвеждате нови характеристики, а единствено стойности за вече съществуващи такива. Срещу всяка една характеристика въвеждайте една единствена стойност. Каквото въведете в това поле, това ще се вижда като опция за избор във филтъра.

Пример: Категория „Мода“ има зададена характеристика „Материя“. За всички памучни артикули срещу „Материя“ следва да въведем „Памук“. В случай че за някой от тях добавим „памук“ (с малка буква), това автоматично означава различна стойност за системата и във филтъра „Материя“ ще се появят и двете опции – „Памук“ и „памук“, които смислово са напълно идентични.  

ВАЖНО!
Следете за начина на изписване на опциите.

В случай че един продукт има няколко варианта, тези варианти могат да се отъждествят с неговите характеристики и двете да бъдат лесно и автоматично свързани. 

Пример: Продукт „Мъжка тениска“ има различни варианти – размери (X, M, L) и цвятове (бял, жълт). За категория „Мода“, в която се намира продукта, са зададени характеристики/филтри „Размер“ и „Цвят“.

Вместо да въвеждате стойности в полето срещу тези характеристики, следва да натиснете бутон Свържи. От новопоявилия се прозорец изберете параметъра, с който желаете да свържете съответната характеристика. В голяма част от случаите те ще са идентични.

ВАЖНО! Когато свържете характеристиката с избран параметър или добавка, системата автоматично ще синхронизира стойностите на характеристиката. Tова ще улесни много управлението им.

За да отразите направените промени, не забравяйте да натиснете Запис.

В публичния изглед на вашия GombaShop™ онлайн магазин филтрите ще се показват в категорийните страници, извеждайки възможните опции за селекция стилизирано, спрямо дизайна на избрания от вас шаблон. Характеристиките на всеки артикул ще се извеждат графично представени в таблица, под описанието му в неговата продуктова страница. 

9_1.png10_1.png
Как да създадете филтри и характеристики, които да се прилагат за всички продукти, налични в магазина, можете да научите тук


Страниците, които ще намерите в раздел Продуктов каталог са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.