Помощ

Оптимизация на каталог, продуктови и текстови страници

Ако сте инсталирали модул Oптимизация за търсачки (SEO), в страницата с настройки на всеки продукт, в страниците с текст, страницата с настройки на всяка категория и страниците с новини, ще се появят идентични допълнителни опции за задаване на определени параметри, свързани с оптимизацията за търсещи машини. Тези опции са достъпни чрез натискане на бутон SEO (Оптимизация за търсачки).

ВАЖНО! Модулът има два режима на работа - автоматичен и ръчен. Зададеният по подразбиране режим е автоматичният. Ако искате да въвеждате информация, е необходимо да преминете в режим на ръчно въвеждане.

В страниците на продукти например ще получите достъп до администрация на следните опции:

1. Адрес на страницата (Slug URL)

Slag URL или значещите адреси са важни за Вашата оптимизация за търсещи машини. Поради тази причина, системата на Gombashop™ Ви предоставя възможността да променяте адресите.

Може да генерирате адресите, натискайки върху линка генерирай автоматично. В този случай системата ще транслитерира въведените заглавия на продуктите, поставяйки "-" между отделните думи.

Друг вариант е да напишете адреса на ръка. Използвайте латински символи (a-z), числа (0-9) и средно или долно тире (-, _)

2. Мета заглавие (Title)

Заглавията са много важни за оптимизацията за търсещи машини. Може да генерирате заглавията, натискайки върху линка генерирай автоматично. В този случай системата ще използва въведените от вас заглавия на продуктите. Друг вариант е да напишете заглавието на ръка.

ВАЖНО! Заглавията не трябва да са по-дълги от 50 символа. Цифрите в дясно на полето ще Ви помогнат да се ориентирате относно броя на въведените символи. Първата цифра показва колко символа има въведени до момента, а втората индикира броя, който Ви остава до достигане на максимално допустимия.

3. Описание (Description)

ВАЖНО! Описанията не трябва да са по-дълги от 160 символа.

Цифрите вдясно на полето ще Ви помогнат да се ориентирате относно броя на въведените символи. Първата цифра показва колко символа има въведени до момента, а втората индикира броя, който Ви остава до достигане на максимално допустимия.

Може да генерирате описанията, натискайки върху линка генерирай автоматично. В този случай системата ще използва въведените от вас описания на продуктите. Друг вариант е да напишете описанието на ръка.

Вдясно от полетата за въвеждане на информация може да видите как ще изглежда препратката към страницата в резултатите на Google. 

Принципът на настройването на опциите в каталог, текстови страници и новини е идентичен с гореизложения. Не забравяйте да натиснете бутона Запис, за да запишете направените промени.

Страниците, които ще намерите в раздел Допълнения са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.