Помощ

Допълнителни езици за онлайн магазина

Допълнителни Езици

Онлайн магазините, базирани на платформата GombaShop, могат да бъдат многоезични. Тоест, бихте могли да имате повече от един език, на който посетителите ви да разглеждат магазина.

За да активирате допълнителна езикова версия е необходимо Вашият абонаментен план да включва тази характеристика. Плановете, които предлагат многоезичност, са Бизнес и Професионален.

Всеки един магазин има основен език, на който се зарежда съдържанието при достъпване на сайта. Настройте основен за език за онлайн магазина си в своя административен панел от раздел Настройки > Основни > Език на магазина. Повече информация ще откриете тук.

Допълнителните езици са организирани като отделни модули в раздел Допълнения на Вашия административен панел. Активирайте желания от вас допълнителен език, кликайки на бутон Научете повече, а след това - Инсталирай допълнението.

Езиковите версии, които поддържа платформата към момента, са четири - български, английски, руски и немски език.

След инсталирането на допълнителен език в публичните страници на магазина ще се появят бутони за неговата смяна. Позицията им е различна спрямо темплейта и в синхрон с цялостната визия на избрания от вас дизайн шаблон. Чрез тези бутони, всеки потребител на Вашия онлайн магазин ще може да смени езика, на който вижда съдържанието.

При активиране на допълнителен език/езици, основните системни бутони, менюта и текстове се превеждат автоматично, но информацията, въведена от вас в магазина, следва да преведете Вие. Бутони за промяна на езика ще се визуализират и в административния панел на Вашия онлайн магазин.

Чрез тях ще можете да изберете за коя езикова версия желаете да видите/въведете текст. Маркирайки бутона за втория език, вече може да въвеждате и необходимите преводни текстове.

ВАЖНО! Имайте предвид, че след инсталирането на допълнение за допълнителен (втори) език, възможността за смяна на основния език на магазина се деактивира. Смяната на основния език е възможна, но има своите технически особености. За целта е необходимо да се извърши от нашия технически екип.

Имайки предвид спецификата на базите данни, процедурата ще направи недостъпна въведената информация / направените преводи за допълнителния, втори език. Тоест, текстовете, които сте въвели за втория език, няма да бъдат съхранени.

В случай че промяната на основния език се окаже крайно наложителна, за да избегнете повторното въвеждане на информация, можете да свалите в текстов документ всички направени преводи, за да ги трансферирате по-късно обратно в магазина.

Моля, обърнете внимание, че езикът на административният панел за управление на Вашия онлайн магазин не се влияе от избора на основен и допълнителен език.

Страниците, които ще намерите в раздел Допълнения са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.