Помощ

Коментари на продуктите с Disqus

Disqus е услуга, която дава възможност за обратна връзка с Вашите потребители. Добавяйки модулът за коментари, Вие ще дадете възможност на посетителите във Вашия сайт да оставят своето мнение под всеки от предлаганите от вас продукти.

За да използвате тази добавка във Вашия сайт, натиснете Научи повече, а след това Инсталирай допълнението.

Услугата е безплатна и има превод на български, като за да я използвате, трябва да направите своя регистрация в страницата на Disqus - www.disqus.com

След като вече имате регистрация, е необходимо да отидете в секция Admin / Your sites > Settings > Configurations > General и от там да копирате съдържанието в полето shortname. Можете да го откриете като последвате този линк. Поставете копирания текст в полето, предвидено за целта.

Не забравяйте да натиснете бутона Запис, за да запишете направените промени.

Страниците, които ще намерите в раздел Допълнения са:
Защо GombaShop™ е правилното решение?

GombaShop™ не е просто платформа, която Ви предоставя работещ и страхотно изглеждащ онлайн магазин, GombaShop™ е напълно нова концепция за правене на онлайн бизнес, минимализираща риска, свързан с големи първоначални инвестици и позволяваща на интернет предприемачите да се съсредоточат върху маркетинга на предлаганите от тях продукти.

Интернет магазините, създадени на нашата платформа, са подходящи както за търговци, така и за производители, или артисти, а гъвкавите абонаментни планове ги правят изключително достъпни и лесни за ползване.