2 години GombaShop™ в България - обобщена статистика за онлайн магазините, опериращи на платформата

Последно обновяване: 13 октомври 2015
Инфографика с данни от новостартирали GombaShop™ онлайн магазини, създадени в периода септември, 2014г. - септември, 2015г.Ето и по-важното:

Най-големият брой поръчки, реализиран в рамките на един месец е 4 722 поръчки.
Най-високият месечен оборот за последните 12 месеца е 123 455лв.
Най-високата номинална стойност на поръчка е 3 400лв. 
Най-харесваната дизайн тема е Books & Gadgets.

30% от магазините реализират 75% от общия оборот.
20% от търговците се отказват в рамките на първите 6 месеца (с 8% по-малко от предходната година). 
18% от търговците НЕ рекламират, а 60% инвестират под 500лв. на месец за реклама на магазина си. 

GombaShop се налага като предпочитано решение за онлайн търговия, подходящо за всякакъв вид стоки и търговци. 

Все още голяма част от търговците се чувстват несигурни при стартирането на собствен интернет магазин. Липсата на ясна рекламна стратегия продължава да бъде фактор, който забавя развитието на магазините.

Наблюдава се подобрение в параметрите, отговарящи на засилващата се тенденция по създаване на повече и по-добре работещи магазини - по-ниска степен на отпадане, по-бързо реализиране на поръчки и все по-голям брой търговци, осъзнаващи нуждата от реклама и ясна комуникационна стратегия.

Много от новостартиралите онлайн магазини успяват да реализират първите си продажби още в рамките на първите няколко дни. От там нататък, продажбите започват да корелират изцяло с маркетинговите активности. Статистиките са почти идентични с тези от предходната година. Това очертава сходни модели на поведение на онлайн търговците през първата една година от създаването на онлайн магазините им.

Голяма част от създателите на GombaShop™ магазини предпочитат Facebook и PPC мрежите като рекламни канали. Причините за това са по-лесната употреба на тези канали, оптимизираните финансови параметри, както и ясните метрики и системи за анализ.
Предоставяните от GombaShop™ ваучери за реклама и SEO инструменти също спомагат за оформянето на посочената по-горе статистика.

Макар, че наложения платеж все още е предпочитан метод за разплащане в България, се наблюдава интересна тенденция на засилване на картовите плащания.

Друга интересна тенденция, която отчитаме е увеличения брой продажби в чужбина. Въпреки това, обаче, клентите, използващи GombaShop™ все още са предимно ориентирани към българския пазар.

Най-многобройни са GombaShopонлайн магазините, предлагащи продуктови категории като -  Дрехи и обувки (19.5%), Храни и бързооборотни стоки (17.2%) и Подаръци и аксесоари (17.2%).


©2015 Gombashop™